Kinds of Fish

Species listed are from www.fishbase.org

Scientific name -- Other names
Parodontidae
   Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)
   Apareiodon argenteus Pavanelli and Britski, 2003
   Apareiodon cavalcante Pavanelli and Britski, 2003
   Apareiodon davisi Fowler, 1941
   Apareiodon gransabana Starnes and Schindler, 1993
   Apareiodon hasemani Eigenmann, 1916
   Apareiodon ibitiensis Amaral Campos, 1944
   Apareiodon itapicuruensis Eigenmann and Henn, 1916
   Apareiodon machrisi Travassos, 1957
   Apareiodon orinocensis Bonilla, Machado-Allison, Silvera, Chernoff, López and Lasso, 1999
   Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907)
   Apareiodon tigrinus Pavanelli and Britski, 2003
   Apareiodon vittatus Garavello, 1977
   Parodon apolinari Myers, 1930
   Parodon bifasciatus Eigenmann, 1912
   Parodon buckleyi Boulenger, 1887
   Parodon caliensis Boulenger, 1895
   Parodon carrikeri Fowler, 1940
   Parodon guyanensis Géry, 1959
   Parodon hilarii Reinhardt, 1866
   Parodon nasus Kner, 1859
   Parodon pongoensis (Allen, 1942) -- Pongo Characin
   Parodon suborbitalis Valenciennes, 1850
   Saccodon dariensis (Meek and Hildebrand, 1913)
   Saccodon terminalis (Eigenmann and Henn, 1914)
   Saccodon wagneri Kner, 1863

Updated: 2015-05-06 21:40:39

Discover Life | All Living Things | Vertebrata | Fish | Kinds